Monthly Archives - јун 2015

Responsive web dizajn

320, 768 i 1024. Da li vam nešto znače ovi brojevi? Ne, to nije Da Vinčijev kod, to su širine u pikselima koje mnogi dizajneri povezuju sa širinama ekrana kod mobilih i tablet uređaja ili desktop računara. A šta ako moj mobilni nije 320px, moj tablet nije 768px, moj desktop ekran svakako nije 1024px širine? Postoji hiljade različitih širina ekrana na raznim vrstama uređaja, a mi još uvek posmatramo responsive web dizajn kroz brojeve 320, 768 i 1024. Za one koji...