SEO optimizacija

SEO optimizacija web sajta

SEO je skraćenica od search engine optimization, što se sa engleskog prevodi kao “optimizacija za pretraživače”. Navešćemo konkretan primer koji jednostavno demonstrira ceo proces optimizacije.
Kada tražite psihologa u Novom Sadu, u Google.rs ćete upisati nešto kao “psiholog Novi Sad” i dobiti popis psihologa, savetovališta i raznih drugih ustanova koje Google smatra relevantnim za vaš upit. Iako u Novom Sadu postoji više od stotinu psihologa, a mnoštvo njih ima web stranicu, za vas je u ovom trenutku najvažnije ovih prvih deset web stranica koje vam izlista Google.

Taj popis Google generiše na osnovu više od 200 faktora koji se zovu i SEO faktori. Na njih možemo uticati, namerno i nenamerno. Oni koji su manje upoznati misle da Google na osnovu samo dva ili tri faktora (kao što su broj posetilaca i sl.) generiše taj popis stranica i da je to poprilično jednostavan proces. Naprotiv, to je jako složen algoritam, koji se strogo drži u tajnosti, ali se mogu empirijski razotkriti delovi tog algoritma.
Tako da SEO nije nikakva misterija ili kvazinauka, već područje informatike koje se temelji na statističkim podacima, istraživanjima i mnogo iskustva, rada i truda. Međutim, mistici se pribegava iz neznanja, jer je na čitavom Balkanu jako malo onih koji se isključivo bave optimizacijom za pretraživače. Većinom se SEO uzima kao sporedna stvar i nudi je skoro svaka web agencija za izradu web sajtova. Međutim, SEO kao izvor saobraćaja na Internetu po prioritetu je jako visoko na lestvici pri samom koncipiranju web stranice, a kod većih kompanija čak i u samom konceptu poslovanja.